Інформація для громадян

Правила реєстрації місця проживання

Громадянин України, а також іноземець чи особа без громадянства, які постійно або тимчасово проживають в Україні, зобов’язані протягом 30 календарних днів після зняття з реєстрації місця проживання та прибуття до нового місця проживання зареєструвати своє місце проживання.

Реєстрація місця проживання за заявою особи може бути здійснена одночасно із зняттям з попереднього місця проживання.

Батьки або інші законні представники зобов’язані зареєструвати місце проживання новонародженої дитини протягом трьох місяців з дня державної реєстрації її народження.

За бажанням батьків чи одного з них документи для реєстрації місця проживання новонародженої дитини можуть бути подані через органи державної реєстрації актів цивільного стану під час проведення державної реєстрації народження дитини.

Реєстрація місця проживання новонародженої дитини може здійснюватися також через органи соціального захисту населення на підставі даних, що зазначив законний представник, з яким постійно проживає дитина, у заяві про призначення допомоги при народженні дитини.

У разі коли особа не може самостійно звернутися до органу реєстрації, реєстрація може бути здійснена за зверненням її законного представника або представника на підставі довіреності, посвідченої в установленому законом порядку

Подання заяви про реєстрацію/зняття з реєстрації місця проживання бездомних та інших осіб, які не мають постійного місця проживання, покладається на відповідну спеціалізовану соціальну установу, заклад соціального обслуговування та соціального захисту, де проживають зазначені особи.

   Для реєстрації місця проживання особа або її представник подає:

 1. заяву за встановленою форою;

 2. документ, до якого вносяться відомості про місце проживання. Якщо дитина не досягла 16 років, подається свідоцтво про народження;

 3. квитанцію про сплату адміністративного збору (у разі реєстрації місця проживання одночасно із зняттям з попереднього місця проживання адміністративний збір стягується лише за одну послугу).

4. документи, що підтверджують:

- право на проживання в житлі  - ордер, свідоцтво про право власності, договір найму (піднайму, оренди), рішення суду або інші документи. У разі відсутності зазначених документів реєстрація місця проживання особи здійснюється за згодою власника/співвласників житла, наймача та членів його сім’ї (зазначені документи або згода не вимагаються при реєстрації місця проживання неповнолітніх дітей за адресою реєстрації місця проживання батьків/одного з батьків або законного представника/представників);

- право на перебування або взяття на облік у спеціалізованій соціальній установі, закладі соціального обслуговування та соціального захисту особи - довідка про прийняття на обслуговування в спеціалізованій соціальній установі, копія посвідчення про взяття на облік бездомної особи, (для осіб, які перебувають на обліку у цих установах або закладах);

- проходження служби у військовій частині, адреса якої зазначається під час реєстрації, - довідка про проходження служби у військовій частині, видана командиром військової частини (для військовослужбовців, крім військовослужбовців строкової служби);

5. військовий квиток або посвідчення про приписку (для громадян, які підлягають взяттю на військовий облік або перебувають на військовому обліку);

6. заяву про зняття з реєстрації місця проживання особи за встановленою формою  (у разі здійснення реєстрації місця проживання  одночасно із зняттям з реєстрації попереднього місця проживання).

У разі подання заяви представником особи, крім зазначених документів, додатково подаються:

- документ, що посвідчує особу представника;

- документ, що підтверджує повноваження особи як представника, крім випадків, коли заява подається законними представниками малолітньої дитини - батьками (усиновлювачами).

У разі реєстрації місця проживання батьків за різними адресами місце проживання дитини, яка не досягла 14 років, реєструється разом з одним із батьків за письмовою згодою другого з батьків у присутності особи, яка приймає заяву, або на підставі засвідченої в установленому порядку письмової згоди другого з батьків (крім випадків, коли місце проживання дитини визначено відповідним рішенням суду або рішенням органу опіки та піклування).

Зняття з реєстрації місця проживання особи здійснюється на підставі:

 - заяви особи або її представника за встановленою формою;

 - рішення суду;

 - свідоцтва про смерть;

- повідомлення територіального органу або підрозділу ДМС із зазначенням відповідних реквізитів паспорта померлої особи або документа про смерть, виданого компетентним органом іноземної держави, легалізованого в установленому порядку;

- інших документів, які свідчать про припинення:

* підстав для перебування на території України іноземців та осіб без громадянства;

* підстав для проживання бездомної особи у спеціалізованій соціальній установі, закладі соціального обслуговування та соціального;

* підстав на право користування житловим приміщенням.

Разом із заявою особа подає:

- документ, до якого вносяться відомості про зняття з реєстрації місця проживання. Якщо дитина не досягла 16 років, подається свідоцтво про народження;

- квитанцію про сплату адміністративного збору;

- військовий квиток або посвідчення про приписку (для громадян, які підлягають взяттю на військовий облік або перебувають на військовому обліку).

У разі подання заяви представником особи, крім зазначених документів, додатково подаються:

- документ, що посвідчує особу представника;

- документ, що підтверджує повноваження особи як представника, крім випадків, коли заява подається законними представниками малолітньої дитини — батьками (усиновлювачами).

У разі реєстрації місця проживання батьків за різними адресами зняття з реєстрації місця проживання дитини, яка не досягла 14 років, разом з одним із батьків здійснюється за письмовою згодою другого з батьків у присутності особи, яка приймає заяву, або на підставі засвідченої в установленому порядку письмової згоди другого з батьків (крім випадків, коли місце проживання дитини визначено відповідним рішенням суду або рішенням органу опіки та піклування).

Зняття з реєстрації місця проживання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб, стосовно яких встановлено опіку та піклування, здійснюється за погодженням з органами опіки та піклування.

За реєстрацію, зняття з реєстрації місця проживання сплачується адміністративний збір

з 01.12.2016

У разі звернення особи протягом встановленого ЗУ "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні" строку:

 

У разі звернення особи з порушенням встановленого ЗУ "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні" строку:

у розмірі 0,0085 розміру мінімальної заробітної плати (на теперішній час -

це 13 грн. 60 коп.)

 

у розмірі 0,0255 розміру мінімальної заробітної плати (на теперішній час -

це 40 грн. 80 коп.)

 

Зарахування  коштів  «Плата за надання адміністративних послуг » здійснюється  за наступними банківськими реквізитами:

р/р                       

33218879700022

ОКПО

38031627

Код платежу

22012500

Одержувач

УДКСУ у Покровському районі м. Кривого Рогу

МФО :

805012

Банк одержувача:

ГУ УДКСУ у Дніпропетровській області 

Роздрукувати реквізити:           13,60 грн.              40,80 грн.

 

Перелік необхідних документів

1. Для реєстрації місця проживання особа або її представник подає:

- заяву (видається під час прийому старшим інспектором);

- документ, до якого вносяться відомості про місце проживання (паспорт громадянина України, посвідка на постійне або тимчасове проживання);

- квитанцію про сплату адміністративного збору (у разі реєстрації місця проживання одночасно із зняттям з попереднього місця проживання адміністративний збір стягується лише за одну послугу);

- документи, що підтверджують право на проживання в житлі (інформаційна довідка, свідоцтво про право власності, договір купівлі-продажу, договір довічного утримання та ін.) - оригінал і копія;

- військовий квиток або приписне (для осіб до 60 років), для осіб, що перебувають на спец.обліку - довідку з місця роботи;

- якщо будинок приватного сектору - будинкову книгу.

При здійсненні реєстрації обов’язковим є присутність власника (власників) житлового приміщення, який надає письмову згоду.

У разі подання заяви представником особи, крім зазначених документів, додатково подаються:

- документ, що посвідчує особу представника (оригінал і копія);

- документ, що підтверджує повноваження особи як представника (оригінал і копія).

2. Для реєстрації місця проживання малолітньої дитини (до 14 років) її батьки (усиновлювачі) подають:

- заяву (видається під час прийому старшим інспектором);

- свідоцтво про народження дитини;

- документи, які посвідчують особу батьків (паспорт громадянина України, посвідка на постійне або тимчасове проживання);

- квитанцію про сплату адміністративного збору (у разі реєстрації місця проживання одночасно із зняттям з попереднього місця проживання адміністративний збір стягується лише за одну послугу);

- якщо будинок приватного сектору - будинкову книгу.

У разі реєстрації місця проживання батьків за різними адресами місце проживання дитини, реєструється разом з одним із батьків за письмовою згодою другого з батьків у присутності особи, яка приймає заяву, або на підставі засвідченої в установленому порядку письмової згоди другого з батьків.

У разі реєстрації місця проживання батьків за однією адресою здійснити реєстрацію місця проживання дитини може один з батьків.

3. Для зняття з реєстрації місця проживання особа або її представник подає:

- заяву (видається під час прийому старшим інспектором);

- документ, до якого вносяться відомості про зняття з реєстрації місця проживання (паспорт громадянина України, посвідка на постійне або тимчасове проживання);

- квитанцію про сплату адміністративного збору;

- військовий квиток або приписне (для осіб до 60 років), для осіб, що перебувають на спец.обліку - довідку з місця роботи;

- якщо будинок приватного сектору - будинкову книгу.

У разі подання заяви представником особи, крім зазначених документів, додатково подаються:

- документ, що посвідчує особу представника (оригінал і копія);

- документ, що підтверджує повноваження особи як представника (оригінал і копія).

Зняття з реєстрації місця проживання осіб, стосовно яких встановлено опіку та піклування, здійснюється за погодженням з органами опіки та піклування.

4. Для зняття з реєстрації місця проживання малолітньої дитини (до 14 років) разом з батьками її батьки (усиновлювачі) подають:

- заяву (видається під час прийому старшим інспектором);

- свідоцтво про народження дитини;

- документи, які посвідчують особу батьків (паспорт громадянина України, посвідка на постійне або тимчасове проживання);

- квитанцію про сплату адміністративного збору;

- якщо будинок приватного сектору - будинкову книгу.

У разі реєстрації місця проживання батьків за різними адресами зняття з реєстрації місця проживання дитини разом з одним із батьків здійснюється за письмовою згодою другого з батьків у присутності особи, яка приймає заяву, або на підставі засвідченої в установленому порядку письмової згоди другого з батьків

Зняття з реєстрації місця проживання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, здійснюється за погодженням з органами опіки та піклування.

5. Для зняття з реєстрації місця проживання померлої особи необхідно подати:

- заяву (видається під час прийому старшим інспектором);

- свідоцтво про смерть - оригінал і копія;

- документи, які посвідчують особу, яка знімає померлого з реєстрації (паспорт громадянина України, посвідка на постійне або тимчасове проживання) - оригінал і копія;

- квитанцію про сплату адміністративного збору;

- якщо будинок приватного сектору - будинкову книгу.

6. Для зняття з реєстрації місця проживання особи за рішенням суду необхідно подати:

- заяву (видається під час прийому старшим інспектором);

- рішення суду - оригінал;

- документи, які посвідчують особу - позивача в суді (паспорт громадянина України, посвідка на постійне або тимчасове проживання) - оригінал і копія;

- квитанцію про сплату адміністративного збору;

- якщо будинок приватного сектору - будинкову книгу.

 

 

Відділом реєстрації місця проживання громадян надаються:

Довідки: 

1. Про реєстрацію місця проживання особи (дітям до 16 років та громадянам, які мають паспорт громадянина України у формі картки);

2. Про реєстрацію місця перебування особи (дітям до 16 років та громадянам, які мають паспорт громадянина України у формі картки);

3. Про зняття з реєстрації місця проживання особи (дітям до 16 років та громадянам, які мають паспорт громадянина України у формі картки).

Для отримання довідки про реєстрацію місця проживання особи, яка отримує паспорт громадянина України вперше у формі картки   (ID-картка) при собі необхідно мати наступні документи:

1.Свідоцтво про народження дитини

2.Паспорт громадянина України того з батьків, з ким зареєстрована дитина.

3.Якщо будинок приватного сектору - будинкову книгу.

Відомості:

1. Про склад зареєстрованих осіб (видаються при наявності документів (паспорт громадянина України, свідоцтво про народження) всіх зареєстрованих за адресою осіб, якщо будинок приватного сектору також необхідна будинкова книга. При відсутності вищевказаних документів необхідний запит від нотаріуса).

2. Про склад зареєстрованих на момент смерті (видаються при наявності свідоцтва про смерть та документів (паспорт громадянина України, свідоцтво про народження) всіх зареєстрованих за адресою осіб, якщо будинок приватного сектору також необхідна будинкова книга. При відсутності вищевказаних документів необхідний запит від нотаріуса);

3. Про відсутність зареєстрованих осіб (видаються власнику квартири або домоволодіння при наявності документів на квартиру і паспорта власника, якщо будинок приватного сектору також необхідна будинкова книга. При відсутності вищевказаних документів необхідний запит від нотаріуса).

 

До уваги громадян!

Враховуючи рішення виконкому Криворізької міської ради від 14.09.2016 № 402 "Про врегулювання щодо видачі довідок про склад сім’ї" та з метою забезпечення прав мешканців Покровського району на отримання державних соціальних допомог, відділ реєстрації місця проживання громадян Жовтневої районної у місті ради  повідомляє наступне.

З метою отримання довідок про склад зареєстрованих осіб мешканцям об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлових кооперативів, житлово-будівельних кооперативів, рекомендуємо звертатись до голів вищезазначених об’єднань, мешканцям приватного сектору - до голів квартальних комітетів.

Головам ОСББ, ЖК та ЖБК рекомендуємо щомісяця звертатись до відділу реєстрації місця проживання громадян з метою звірки реєстрації або зняття з реєстрації місця проживання мешканців вищезазначених об’єднань. 

у гору