Інформація, статті

09.02.2017 Порядок виплати пенсії з 01.01.2017 р.

30.01.2017 Про стан виконання Закону України «Про підвищення престижності шахтарської                         праці» щодо працівників калієво-магнієвих та озокеритних копалень» № 1066-VIII                      від 31.03.2016 року

27.01.2017 Про підвищення мінімальної заробітної плати

05.01.2017 Про  виконання  вимог Закону України “Про запобігання корупції” в Криворізькому                       північному об’єднаному управлінні Пенсійного фонду України Дніпропетровської                           області

19.12.2016 Реалізація та захист прав людини з питань, що стосуються діяльності                                      Пенсійного фонду України

02.12.2016 Пенсійне забезпечення інвалідів

27.09.2016 Турбота про людей похилого віку  

07.07.2016 Інформація про оподаткування пенсій

01.07.2016 Запитання та відповіді щодо пенсійного забезпечення внутрішньо                                            переміщених осіб 

20.05.2016 Несплачений внесок – втрачена пенсія

06.01.2016 Спільна робота органів Пенсійного фонду та органів Державної виконавчої                                служби по погашенню заборгованості.

25.12.2015 Людина і право

12.11.2015 Питання, які висвітлювалися під час спілкування з пенсіонерами Жовтневого                              району   

15.09.2015 Консультації з питань пенсійного забезпечення

26.08.2015 Пенсійне забезпечення осіб, які брали участь в АТО та членів їх сімей 

21.08.2015  Механізм управління накопичувальної пенсійної системи 

07.07.2015  Cтаття про погашення боргів

15.05.2015  Накопичувальна пенсійна система

30.04.2015  Навіщо потрібна трудова книжка?

23.03.2015  Зміни в пенсійному законодавстві

29.09.2014 Пенсійний калькулятор   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОРЯДОК ВИПЛАТИ ПЕНСІЇ З 01.01.2017

Законом України від 6 грудня 2016 року № 1774-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» внесено зміни до окремих законів, які регулюють питання пенсійного забезпечення, зокрема,  у 2017 році продовжено особливий порядок виплати пенсії працюючим пенсіонерам, який діяв у 2016 році. Водночас, запроваджено новий порядок виплати пенсії окремим категоріям працюючих пенсіонерів.

У зв'язку із внесенням змін до законів України «Про судову експертизу», «Про Національний банк України», «Про службу в органах місцевого самоврядування», Положення про помічника консультанта народного депутата України, затвердженого Постановою Верховної Ради України від 13.10.1995, виплата пенсії особам, які працюють:

- на посадах судових експертів, службовцями Національного банку у період роботи у Національному банку, на посаді помічника-консультанта народного депутата України (крім інвалідів I та II груп, інвалідів війни III групи та учасників бойових дій, осіб, на яких поширюється дія пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»),

- в органах місцевого самоврядування посадовими особами місцевого самоврядування (крім інвалідів I та II груп, інвалідів війни III групи та учасників бойових дій, осіб, на яких поширюється дія пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та осіб, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист»),

здійснюється у такому порядку: пенсії, призначені відповідно до законодавства України, розмір яких перевищує 150 % прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність, виплачуються в розмірі 85 % призначеного розміру, але не менше 150 % прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність
(з 01.01.2017 - 1 870,50 грн. = 1 247 грн. х 150 %).

Зазначений порядок виплати поширюється на працюючих осіб, незалежно від закону, згідно з яким їм призначено пенсію.

ВИПЛАТА ПЕНСІЇ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ В ПОВНОМУ ОБСЯЗІ:

особам, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист», відповідно до законів «Про державну службу» чи «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» в період роботи на посадах державної служби, визначених Законом України від 10.12.2015 № 889-VIII «Про державну службу», а також на посадах та на умовах, передбачених законами України «Про прокуратуру», «Про судоустрій і статус суддів», а також іншим особам, яким пенсію призначено згідно із законодавством (в яких розмір пенсії не перевищує 150 % прожиткового мінімуму, встановленого для непрацездатних осіб), у період служби в органах місцевого самоврядування.

Особливий порядок виплати пенсії у 2017 році не застосовується до осіб, які проходять військову службу або перебувають на посадах у Національній поліції України.

Тимчасово, по 31 грудня 2017 року,  максимальний розмір пенсії (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, індексації та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством, крім доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною) не може перевищувати 10 740 гривень (крім щомісячного довічного грошового утримання).

(09.02.2017)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Про стан виконання Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» щодо працівників калієво-магнієвих та озокеритних копалень» № 1066- VIII від 31.03.2016 року

З 1 січня 2017 року набрав чинності Закон України «Про підвищення престижності шахтарської праці» щодо працівників калієво-магнієвих та озокеритних копалень» від 31.03.2016 № 1066-VIII, яким поширено дію Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» на працівників, які видобувають магнієві (солі калієво-магнієві та солі магнієві) та озокеритні руди.

Абзацом 3 частини 1 статті 28 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» визначено, що мінімальний розмір пенсії особам, на яких поширюється дія Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці», які працювали на підземних роботах не меньш як 15 років для чоловіків та 7,5 років для жінок за Списком №1 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затвердженим Кабінетом Міністрів України, встановлюється незалежно від місця останньої роботи, у розмірі 80% середньої плати шахтаря, але не меньш як три розміри прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність.

У зв’язку з цим запрошуємо до управління пенсіонерів, на яких поширено дію Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» щодо працівників калієво-магнієвих та озокеритних копалень» від 31.03.2016  № 1066-VIII.

(30.01.2017)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Про підвищення мінімальної заробітної плати

Сьогодні детінізація економіки є приоритетним та принципово важливим напрямком державної політики України. Підвищення рівня соціальної захищеності громадян потребує значних обсягів фінансових ресурсів та збалансованості бюджету Пенсійного фонду. Враховуючи, що основним джерелом надходжень до бюджету Фонду є нарахування на фонд оплати праці, відповідно від його зростання залежить і фінансова стійкість Пенсійного системи та майбутні соціальні гарантії працюючих.

Основним досягненням приоритетних дій уряду в соціальній сфері є посилення соціального захисту працюючих громадян. Відповідно до Закону України “Про Державний бюджет України на 2017 рік” з 1 січня 2017 року встановлено мінімальну заробітну плату у місячному розмірі на рівні 3 200 грн.

Держава створила достатні умови для роботодавців, які мають змогу підвищувати заробітну плату для працівників. Завдяки рішенню парламенту податкове навантаження на фонд оплати праці минулого року було зменшено – з 38% до 22%. Цей крок дає можливість зменшити тіньові, неофіційні заробітні плати та відмовитись від переводу своїх працівників на скорочений робочий тиждень, день.

Питання щодо дотримання вищезазначеного законодавства з подальшим підвищенням рівня життя наших громадян, зокрема рівня пенсійного забезпечення та встановлення справедливості під час нарахування пенсій залежить від страхового стажу та сплачених внесків.

(27.01.2017)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Про  виконання  вимог Закону України “Про запобігання корупції” в Криворізькому північному об’єднаному управлінні Пенсійного фонду України Дніпропетровської області

Закон  України  «Про запобігання корупції» визначає правові та організаційні засади функціонування системи запобігання корупції в публічній та приватній сферах суспільних відносин, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, захист осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції, відповідальність  за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення та усунення їх наслідків.

Зазначений Закон докорінно змінює загальнодержавний підхід до розуміння корупції та антикорупційних заходів, містить низку новел та  правових інститутів.  Закон України «Про запобігання корупції» зосереджено на механізмах, спрямованих на запобігання виникненню та врегулюванню корупції.

Одним із основних механізмів запобігання корупції є запровадження добору висококваліфікованих кадрів, які б одночасно відповідали вимогам доброчесної поведінки.

Закон «Про запобігання корупції» приділяє велику увагу щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. Особи, уповноважені на виконання функцій держави зобов’язані вживати заходів щодо недопущення та врегулювання реального чи потенціального конфлікту інтересів.

При працевлаштуванні на посади державної служби, кандидат зобов’язаний подати електронну декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави, за минулий рік та у разі призначення на посаду пройти спеціальну перевірку. Під час спеціальної перевірки перевірятиметься не лише достовірність поданої інформації про фінансовий, майновий стан, наявність у кандидата та близьких йому осіб корпоративних прав, про притягнення до кримінальної відповідальності та відповідальності за корупційні правопорушення, а і відомості про стан здоров’я,  освіту кандидата тощо.

Зі вступом на публічну службу діяльність державного службовця супроводжується низкою обмежень, пов’язаних із забороною:

- займатися іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту) або підприємницькою діяльністю, якщо інше не передбачено Конституцією або законами України;

- входити до складу правління, інших виконавчих чи контрольних органів, наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку (крім випадків, коли особи здійснюють функції з управління акціями (частками, паями), що належать державі чи територіальній громаді, та представляють інтереси держави чи територіальної громади в раді (спостережній раді), ревізійній комісії господарської організації), якщо інше не передбачено Конституцією або законами України;

 - використовувати своє службове становище з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб;

- безпосередньо або через інших осіб вимагати, просити, одержувати подарунки для себе чи близьких їм осіб від юридичних або фізичних осіб;

- працювати в безпосередньому підпорядкуванні або бути безпосередньо підпорядкованими у зв’язку з виконанням повноважень близьким особам.

У разі вчинених корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень особи уповноважені на виконання функцій держави притягаються до кримінальної, адміністративної, цивільно – правової та дисциплінарної відповідальності у встановленому законом порядку.

Зазначені положення Закону набувають більшої ваги з огляду на те, що суб’єктами на яких поширюється дія цього Закону стають не лише посадові особи, які отримують заробітну плату з державного або місцевих бюджетів, а і особи, які для цілей цього Закону прирівнюються до осіб, уповноважених на виконання функцій держави або органів місцевого самоврядування.

Це, зокрема стосується осіб, які не є державними службовцями, посадовими особами місцевого самоврядування, але надають публічні послуги (аудитори, нотаріуси, оцінювачі, експерти, арбітражні керуючі, незалежні посередники чи члени трудового арбітражу під час розгляду колективних трудових спорів, третейські судді, а також у встановлених законом випадках інші особи).

З урахуванням того, що на сьогодні однією з причин поширення корупції в державі є толерантне ставлення громадян до цього ганебного явища, ще одним важливим механізмом запобігання корупції, що знайшов своє місце в Законі, є залучення громадськості до участі у запобіганні та протидії корупції та інформування населення щодо результатів реалізації державної антикорупційної політики.

Ці положення Закону мають особливу важливість з огляду на необхідність встановлення громадського контролю за діяльністю влади з боку громадського суспільства. При цьому, Закон передбачає, державний захист осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції.

Механізмом, спрямованим на запобігання поширення корупції, є також створення єдиних засад формування державної антикорупційної політики. Цей напрямок антикорупційної діяльності забезпечуватиме Національне агентство з питань запобігання корупції, яке згідно із Законом проводитиме аналіз, зокрема:

- стану запобігання та протидії корупції в Україні;

- організація проведення досліджень з питань вивчення ситуації щодо  корупції;

- формування  та реалізація антикорупційної політики, розроблення проектів нормативно – правових актів з цих питань тощо.

Останній напрямок діяльності Національного агентства з питань запобігання корупції є важливим з огляду на те, що як доводить практичний досвід, на сьогодні, поширені випадки наявності дефектів нормативно-правових актів, які дозволяють в подальшому посадовим особам при виконанні своїх службових обов’язків вчиняти корупційні правопорушення.

Протидія корупції включає широкий спектр заходів, спрямованих на зменшення її обсягів та обмеження впливу на соціальні процеси, усунення соціальних передумов корупції, причин і умов корупційних правопорушень.

Міжнародний досвід свідчить про те, що застосування таких механізмів запобігання корупції дозволяє значно знизити рівень поширення корупції в державі.

Систематично розглядаючи питання антикорупційного законодавства на семінарах «Правова освіта» в  Криворізькому північному об’єднаному управлінні Пенсійного фонду України Дніпропетровської області, працівники управління мають необхідну базу знань щодо  заходів та механізмів спрямованих на запобігання виникненню корупції, а також відповідальності за корупційні правопорушення, що суттєво впливає на попередження корупції в управлінні.

(05.01.2017)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реалізація та захист прав людини з питань, що стосуються діяльності Пенсійного фонду України

Права людини представляють собою певні можливості людини, необхідні для її існування та розвитку, які об’єктивно визначаються досягнутим людством рівнем розвитку і мають бути рівними для всіх людей. Рівність прав громадян України, закріплена статтею 21 Конституції України, де зазначено, що усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах. Права і свободи людини є невідчужуваними та непорушними.

Права людини, як правило, відображають людські можливості, і тому вони можуть бути здійсненими лише за наявності певних юридичних засобів (механізмів), наприклад, право на соціальне забезпечення неможливо реалізувати, без встановленої відповідної юридичної процедури. Захист непрацездатних та працездатних осіб, людей похилого віку, дітей та підтримка кожної людини, яка втратила джерела для існування з незалежних від неї причин є загальновизнаною домінантою державотворення в цивілізованому суспільстві і знаходить своє правове закріплення в законодавчих та інших нормативно-правових актах.

Так статтею 46 Конституції України закріплено право громадян на соціальний захист, що включає право на забезпечення їх у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від них обставин, а також старості та в інших випадках, передбачених законом. З виходом на пенсію людина втрачає поточні джерела прибутку і розраховує на державну систему пенсійного забезпечення. Пенсіонери становлять значну частину населення суспільства, і держава не може не звертати уваги на таку чисельну категорію громадян. Уряд гарантує соціальну захищеність пенсіонерів шляхом виплати пенсій, а також регулярного перегляду її розмірів.

Основним завданням Пенсійного фонду є реалізація державної політики з питань пенсійного забезпечення та ведення обліку осіб, які підлягають загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню. Одним з основних пріоритетів Пенсійного фонду України – є реалізація конституційного права громадян на звернення, що допомагає підвищити якість обслуговування та захистити права людини з питань, що стосуються діяльності Пенсійного фонду України. Для Пенсійного фонду України належний рівень інформованості населення щодо своїх прав та обов’язків є запорукою успішного втілення державної політики у сфері пенсійного забезпечення. Своєчасне і доступне інформування громадян про зміни в пенсійному законодавстві, про їх права і обов’язки з питань пенсійного забезпечення – важлива частина відносин Пенсійного фонду з суспільством.

На сьогоднішній день існує законодавча база для практичної реалізації громадянами наданого їм Конституцією України права на звернення, це насамперед Закон України “Про звернення громадян” та Закон України «Про доступ до публічної інформації».

Для реалізації права громадян на звернення за соціальним захистом в Криворізькому північному об’єднаному управлінні Пенсійного фонду України Дніпропетровської області функціонують два відділи та сектор з обслуговування громадян. Система “єдиного вікна”, яка реалізована в управлінні дозволяє покращити прийом громадян та їх обслуговування. “Єдине вікно” забезпечує спрощення процедур отримання послуг, підвищення якості та комфортності їх надання, забезпечує відкритість та зрозумілість дій при їх отриманні. Кожний громадян має право на отримання інформації та консультацій з питань пенсійного забезпечення; одержання вичерпних відповідей на звернення у строки, встановлені законодавством; участь в засіданнях комісій з розгляду питань щодо призначення та перерахунку пенсії; ознайомлення з матеріалами особистої пенсійної справи; вибір організації, яка буде здійснювати виплату та доставку пенсій; оскарження рішень та дій управління до органу Пенсійного фонду вищого рівня або в судовому порядку тощо.

Важливими джерелами інформації, які широко висвітлюють пріоритети державної пенсійної політики та стану її реалізації, є офіційні періодичні видання Пенсійного фонду України „Пенсійний кур'єр" та „Вісник Пенсійного фонду України", на сторінках яких читач може знайти багато інформації щодо питань пенсійного забезпечення громадян, реалізації прав та виконання обов'язків роботодавців та застрахованих осіб. Для отримання відповідей фахівців на різні проблемні питання функціонує веб-портал Пенсійного фонду України. Користувачі веб-порталу в будь-який час, маючи доступ до мережі Інтернет, отримають можливість ознайомитися зі своїми індивідуальними даними про заробітну плату і страховий стаж, а пенсіонери можуть переглянути особисті пенсійні виплати.

Підсумовуючи зазначене вище можна зробити висновок, що органи Пенсійного фонду виконують одну з найважливіших соціальних функцій у державі - здійснення пенсійного забезпечення наших громадян, тому одним із основних пріоритетів Пенсійного фонду України є реалізація конституційного права громадян на звернення, підвищення якості обслуговування та захисту прав людини з питань, що стосуються діяльності Пенсійного фонду України.

(19.12.2016)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пенсійне забезпечення інвалідів

Виплати, що призначаються в разі настання інвалідності, що спричинила повну або часткову втрату працездатності внаслідок загального захворювання (в тому числі каліцтва, не пов'язаного з роботою, інвалідності з дитинства), передбачені законодавством про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Така пенсія в солідарній системі призначається за рахунок коштів Пенсійного фонду.

У випадку настання інвалідності, внаслідок загального захворювання, пенсія по інвалідності призначається за наявності необхідного страхового стажу. При цьому варто зазначити, що пенсія по інвалідності призначається незалежно від того, коли настала інвалідність: у період роботи, до влаштування на роботу чи після припинення роботи. Залежно від ступеня втрати працездатності визначено три групи інвалідності. Причина, група, час настання інвалідності, строк, на який встановлюється інвалідність, визначається органом медико-соціальної експертизи згідно із законодавством. Щодо страхового стажу, необхідного для призначення пенсії по інвалідності, слід зазначити, що особи, визнані інвалідами, мають право на пенсію по інвалідності, залежно від групи інвалідності, за наявності такого страхового стажу на час настання інвалідності або на день звернення за пенсією. Для призначення пенсії за І групою інвалідності, залежно від віку, в якому особу визнано інвалідом, або на день звернення за пенсією слід мати від одного року до 10 років страхового стажу (ст. 32 та п.4-2 Прикінцевих положень Закону України «Про загальнообовязкове державне пенсійне страхування»):

для інвалідів I групи та інвалідів ІІ групи (до 01.01.2017):

до досягнення особою 25 років включно - 1 рік; від 26 років до досягнення особою 28 років включно - 2 роки; від 29 років до досягнення особою 31 року включно - 3; від 32 років до досягнення особою 34 років включно - 4; від 35 років до досягнення особою 37 років включно - 5; від 38 років до досягнення особою 40 років включно - 6; від 41 року до досягнення особою 43 років включно - 7; від 44 років до досягнення особою 48 років включно - 8; від 49 років до досягнення особою 53 років включно - 9; від 54 років до досягнення особою 59 років включно - 10;

для інвалідів II (з 01.01.2017) та III групи:

до досягнення особою 23 років включно - 1 рік; від 24 років до досягнення особою 26 років включно - 2; від 27 років до досягнення особою 28 років включно - 3; від 29 років до досягнення особою 31 року включно - 4; від 32 років до досягнення особою 33 років включно - 5; від 34 років до досягнення особою 35 років включно - 6; від 36 років до досягнення особою 37 років включно - 7; від 38 років до досягнення особою 39 років включно - 8; від 40 років до досягнення особою 42 років включно - 9; від 43 років до досягнення особою 45 років включно - 10; від 46 років до досягнення особою 48 років включно - 11; від 49 років до досягнення особою 51 року включно - 12; від 52 років до досягнення особою 55 років включно - 13; від 56 років до досягнення особою 59 років включно - 14.

Особи, визнані інвалідами після досягнення пенсійного віку мають право на пенсію по інвалідності за наявності страхового стажу не менше 15 років. Разом з цим, у разі якщо інвалідність настала в період проходження строкової військової служби або внаслідок поранення, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у масових акціях громадського протесту в Україні з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року за євроінтеграцію та проти режиму Януковича (Революції Гідності), у особи, яка звернулася за медичною допомогою у цей період, то пенсія по інвалідності призначається людині незалежно від наявності страхового стажу. Стосовно розміру пенсії по інвалідності, слід зазначити, що на сьогодні вона залежно від групи інвалідності призначається в таких розмірах:

інвалідам I групи - 100 відсотків пенсії за віком;

інвалідам II групи - 90 відсотків пенсії за віком;

інвалідам III групи - 50 відсотків пенсії за віком.

Незалежно від факту роботи та посади, на якій працюють пенсіонери, пенсія по інвалідності виплачується в повному обсязі інвалідам І та ІІ груп, інвалідам війни ІІІ групи та учасникам бойових дій.

Непрацюючі інваліди II групи за їх вибором мають право на призначення пенсії по інвалідності в розмірі пенсії за віком, обчисленої відповідно до статей 27 і 28 цього Закону, за наявності такого страхового стажу:

у жінок - 20 років, а у чоловіків - 25 років, якщо їм вперше встановлено інвалідність у віці до 46 років включно;

у жінок - 21 рік, а у чоловіків - 26 років, якщо їм вперше встановлено інвалідність у віці до 48 років включно;

у жінок - 22 роки, а у чоловіків - 27 років, якщо їм вперше встановлено інвалідність у віці до 50 років включно;

у жінок - 23 роки, а у чоловіків - 28 років, якщо їм вперше встановлено інвалідність у віці до 53 років включно;

у жінок - 24 роки, а у чоловіків - 29 років, якщо їм вперше встановлено інвалідність у віці до 56 років включно;

у жінок - 25 років, а у чоловіків - 30 років, якщо їм вперше встановлено інвалідність у віці до 59 років включно.

(02.12.2016)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІНФОРМУЄ  КРИВОРІЗЬКЕ ПІВНІЧНЕ ОБ’ЄДНАНЕ УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Турбота про людей похилого віку займає центральне місце в діяльності Криворізького північного об’єднаного управління Пенсійного фонду України Дніпропетровської області

Другий місяць осені починається з особливої дати. 1 жовтня у всьому світі відзначається Міжнародний день людей похилого віку, проголошений Генеральною Асамблею ООН, а в Україні це також і День ветерана. Україна, як повноправний член ООН, підтримала ініціативу міжнародного співтовариства і з 1991 року щорічно відзначає цей день.

Коли мова йде про Пенсійний фонд, це відразу асоціюється з людьми похилого віку та виплатою пенсій. Дійсно, пріоритетними та найважливішими завданнями для Криворізького північного об’єднаного управління Пенсійного фонду України Дніпропетровської області залишаються забезпечення вчасної та в повному обсязі виплати пенсій і грошових допомог  78985 громадянам.

Турбота про людей похилого віку займає центральне місце в діяльності управління. Для кожного спеціаліста найважливіше, щоб люди поважного віку, які звертаються за консультаціями, отримали кваліфіковану допомогу, чуйне ставлення до їх життєвих проблем і, насамперед, залишились вдоволені результатами і рівнем обслуговування.

Під особливою увагою спеціалістів знаходяться учасники війни, яких на обліку в управлінні перебуває  – 3784 особи,  учасники бойових дій – 486 осіб, інваліди війни – 221 особа, члени сімей загиблих та померлих ветеранів війни – 761 особа.

Керівництво та фахівці завжди відкриті для спілкування з тими, хто цього потребує найбільше, тому систематично проводяться виїзні прийоми громадян за місцем їх проживання. Для людей, які не мають можливості безпосередньо прийти на прийом до спеціаліста, щоденно проводяться гарячі телефонні лінії за номерами 95-82-38, 36-61-81 та 26-19-25, завдяки чому громадяни мають можливість отримати необхідну інформацію в оперативному режимі, а фахівці управління – миттєво відреагувати на ту чи іншу проблему громадянина. Також пенсіонери мають можливість повсякденно отримати консультацію, звернувшись до громадської приймальні.

Міжнародний день людей похилого віку це чудовий привід ще раз висловити глибоку вдячність і пошану старшому поколінню та  побажати міцного здоров’я, радісних подій у житті, матеріального добробуту та довголіття.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРО ОПОДАТКУВАННЯ ПЕНСІЙ

З 1 липня поточного року набув чинності Закону України від 02.06.2016 за № 1411-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо звільнення від оподаткування пенсій».

Законом передбачено відміна 15% податку на пенсії, що перевищують 4134 грн. Встановлено, що базою оподаткування є пенсії, які перевищують 10 розмірів прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб на 1 січня звітного податкового року – 10740 грн. Ставка податку складає 18%.                       Із зазначених пенсій, тимчасово, до набрання чинності рішення Верховної Ради України про завершення реформи Збройних сил України, буде утримуватись і військовий збір 1,5% .

Ці положення не застосовуються до пенсій учасників бойових дій, інвалідів війни та осіб, на яких поширюються норми статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

Водночас, для працюючих пенсіонерів зберігається особливий порядок виплати пенсій. А саме, пенсії, які перевищують 150% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, виплачуються у розмірі 85%. Але, в будь-якому випадку – не менше, ніж півтора розміри прожиткового мінімуму, встановленого для непрацездатних осіб (з 1 травня поточного року – не менше 1695 грн).

Дані обмеження не застосовуються до інвалідів I та II груп, інвалідів війни III групи та учасників бойових дій, а також осіб, на яких поширюється дія пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

Наприклад:

А. Працююча особа, призначено пенсію 15000,00 грн на місяць:

Крок 1. Розмір пенсійної виплати становить 12750,00 грн (85% від призначеного розміру пенсії в 15000,00 грн).

Крок 2. Базою оподаткування є 2010,00 грн (12750,00-10740,00), до якої застосовується ставка 18%. Розмір податку – 361,80 грн (2010,00´18%), військовий збір – 30,15 грн (2010,00´1,5%).

Розмір пенсії до виплати пенсіонеру становить 12 358,05 грн.

                Б. Непрацююча особа, призначено пенсію 15000,00 грн на місяць:

Крок 1. Базою оподаткування є 4260,00 (15000,00 – 10740,00), до якої застосовується ставка 18%. Розмір податку – 766,80 грн (4260,00´18%), військовий збір – 63,90 (4260,00´1,5%).

Розмір пенсії до виплати пенсіонеру становить 14169,30 грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІНФОРМУЄ ПІВНІЧНЕ ОБ’ЄДНАНЕ УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Запитання та відповіді щодо пенсійного забезпечення внутрішньо переміщених осіб

Запитання 1.

Як мають діяти органи Пенсійного фонду України у разі звернення внутрішньо переміщених осіб щодо призначення (відновлення виплати) пенсій.

Відповідь:

У разі особистого звернення особи за призначенням (відновленням виплати) пенсій слід приймати відповідні заяви та довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.

При вирішенні питань призначення (відновлення виплати) пенсій слід керуватись роз’ясненням, наданим у листі Міністерства соціальної політики України від 23.06.2016 № 9110/0/14-16/081.

Довідки, в яких адресою місця проживання вказано адресу місцезнаходження органу державної влади, органу місцевого самоврядування, юридичної особи публічного права, її підрозділу, будь-якого іншого приміщення, за якою внутрішньо переміщена особа фактично не проживає, діють до 20 липня 2016 року.

Запитання 2.

Чи продовжується порядок інформаційного обміну між органами Пенсійного фонду України та соціального захисту населення  щодо оперативного отримання інформації про скасовані довідки та зняття особи з обліку в Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб ?

Відповідь: Інформаційний обмін продовжується. За його результатами готуються списки на проведення перевірок фактичного місця проживання ВПО та на Комісію про продовження чи припинення виплат.

Запитання 3.

За новим порядком після звернення внутрішньо переміщеної  особи, зокрема, до органу Фонду за  призначенням (поновленням виплати) відсутній порядок дій органу Фонду щодо повідомлення структурного підрозділу з питань соціального захисту населення про надходження такої заяви та про необхідність здійснення перевірки.

Відповідь: Для призначення (поновлення виплат) орган фонду складає списки за доведеною Мінсоцполітики формою та подає їх до відповідного структурного підрозділу з питань соціального захисту населення.

Запитання 4.

З метою реалізації Порядку здійснення контролю за соціальними виплатами внутрішньо переміщеним особам за місцем їх фактичного проживання/перебування просимо надати роз’яснення щодо дій органів Пенсійного фонду України після направлення до органу соцзахисту інформації для перевірки: чи мають право органи Фонду припинити виплату пенсій (щомісячного довічного грошового утримання) після надходження інформації від силових структур про скоєння злочинів, порушення внутрішньо переміщеною особою обов’язку інформувати про зміну місця проживання /перебування, від АТ «Ощадбанк» про не проходження ідентифікації тощо ДО надходження витягу з протоколу Комісії  про призупинення соціальних виплат? Чи припинення виплати необхідно здійснювати лише після надходження витягу з протоколу Комісії?

Відповідь: У випадках, передбачених п.9 порядку здійснення контролю, призупинення виплат здійснюється до надходження остаточного рішення Комісії

Запитання 5.

Питання виплати допомоги на поховання та недоотриманої пенсії потребує окремого врегулювання.

Виплата допомоги на поховання та недоотриманої пенсії внутрішньо переміщеним особам здійснюється за наявності належним чином оформленої довідки. При цьому, якщо померла особа належала до внутрішньо переміщених осіб і перебувала на обліку на підконтрольній території, звернення за виплатою допомоги на поховання та недоотриманої пенсії здійснюється за загальним порядком – до органу Фонду, де померлий перебував на обліку. При цьому місце проживання /перебування на обліку як внутрішньо переміщеної особи заявника може бути за межами адміністративно-територіальної одиниці обслуговування даного органу Фонду.

Чи повинен орган Фонду діяти за загальним порядком призначення (відновлення) соціальних виплат та направляти матеріали для перевірки статусу внутрішньо переміщеної особи заявника до того органу соціального захисту населення, де заявник перебуває на відповідному обліку.

 Відповідь: Зважаючи, що дані виплати носять разовий характер, для виплати допомоги на поховання та недоотриманої пенсії померлого пенсіонера необхідно надання заявником, який є внутрішньо переміщеною особою, відповідної  довідки або здійснення таких виплат заявнику, який проживає на контрольованій території.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Несплачений внесок – втрачена пенсія

Коли настає час пенсійного віку й треба оформлювати пенсію, багато хто дізнається, що розмір їх пенсії є набагато меншим, ніж розраховували, а для декого, взагалі втрачено право на призначення пенсії. Чому таке відбувається? Що треба робити, щоб не потрапити у таке становище?

Прагматичні європейці пильно слідкують за кількістю коштів, які перераховано на пенсійне страхування, бо від цієї суми залежить розмір пенсії в майбутньому, та регулярністю відрахувань, щоб не припустити факту несплати страхових внесків.

В Україні досі така «страхова культура» в зародковому стані. Даремно. Сьогодні це актуально, як ніколи. Адже якщо людина отримує велику зарплату, це ще не є гарантією високої пенсії: заробітки, з яких не були сплачені пенсійні внески, не беруться до уваги під час розрахунку розміру пенсії. До того ж для багатьох наших громадян є «нормою» отримання зарплатні в «конвертах». Такий нелегальний заробіток не хвилює пересічного громадянина на початку свого трудового шляху. Лише с наближенням пенсійного віку виникають думки про легальний розмір зарплати, а час вже втрачено безповоротно.

От і виходить, що буцімто працювали, а пенсії обмаль. Значна кількість населення досі оперує терміном «трудовий стаж», який пішов у минуле.

«Страхова культура» для кожного починається з обізнаності.

Що таке «страховий стаж» та як він впливає на розмір пенсії?

З 1 січня 2004 року наша країна перейшла до системи пенсійного страхування. Законом України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” замість “трудового стажу” введено термін “страховий стаж” – період, протягом якого особа підлягає загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню та за який щомісяця сплачені страхові внески в сумі не меншій, ніж мінімальний страховий внесок.

Формула розрахунку пенсій встановлює пряму залежність розміру пенсії від страхового стажу та заробітку, з якого сплачувались внески. Для зарахування до страхового стажу одного робочого місяця в повному розмірі сума сплачених щомісяця внесків має бути не меншою за мінімальний страховий внесок, обчислений із мінімальної заробітної плати.

Відтепер важливо не тільки скільки років людина працювала, а й протягом якого періоду вона сплачувала страхові внески до Пенсійного фонду і з якого заробітку сплачувались ці внески.

Також, однією з головних і найважливіших умов соціального страхування, яка стосується включення періодів трудової діяльності кожної людини до її страхового стажу, є щомісячна сплата роботодавцями єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування до органів Державної фіскальної служби України від імені цієї людини та за неї.

Де знаходяться дані про сплату страхових внесків та для чого потрібен персоніфікований облік внесків?

Відомості про заробітну плату та сплачені страхові внески зберігаються в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування України. Усі дані персоніфіковані.

Відсутність даних про сплату внесків не дає можливості врахувати дані періоди роботи працівникам підприємств для призначення або перерахунку пенсій. Також, відсутність даних про сплату внесків впливає на розмір допомоги по безробіттю, на розрахунок виплати по листкам непрацездатності, тощо.

До речі, страховий персоніфікований облік внесків має ще одну досить важливу перевагу. Уявіть, що підприємство, установа або фірма, де ви працювали, перестало існувати (на жаль таке не можна виключити). Документи не збереглись. У такому випадку єдине джерело відомостей про заробітну плату та сплачені внески – персоніфікований облік внесків.

Як та де можна дізнатись, чи сплачує роботодавець за найманого працівника внески?

Раніше, кожного разу, якщо ви хотіли мати інформацію про сплачені страхові внески, треба було особисто звертатись до будь-якого органу Пенсійного фонду України. Сьогодні, сучасні інформаційні технології дозволяють спростити таку процедуру. Треба лише одного разу звернутись до органу Пенсійного фонду з метою зареєструватись користувачем ВЕБ-порталом Пенсійного фонду України. А далі – справа за вами. Доступ до інтернет-ресурсів дозволить вам (стосовно себе) отримати інформацію з Державного реєстру застрахованих осіб про суми заробітку, з яких сплачено єдиний внесок та про періоди зарахування страхового стажу.

А ще знайте та пам’ятайте, права найманих працівників захищено статтею 16 вищезазначеного Закону, згідно з якою застраховані особи мають право вимагати від страхувальника (тобто від підприємства - роботодавця) сплати страхових внесків у повному обсязі, у тому числі в судовому порядку.

Пенсійний фонд нагадує, що кожна гривня несплачених внесків – це недоотримана пенсія застрахованою особою, а для конкретної людини може бути відсутність права на пенсійне забезпечення, втрата страхового стажу.

 (20.05.2016)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спільна робота органів Пенсійного фонду та органів Державної виконавчої служби по погашенню заборгованості.

Забезпечення своєчасного фінансування й виплати пенсій та грошової допомоги є основним завданням Пенсійного фонду, для реалізації якого необхідне стабільне поповнення бюджету. Тож одним з пріоритетів у роботі управління Пенсійного фонду України в Жовтневому районі м. Кривого Рогу Дніпропетровської області є співпраця з органами Державної виконавчої служби та Державної фіскальної служби задля своєчасної та повної сплати страхувальниками обов’язкових платежів до Пенсійного фонду. Саме від цієї роботи залежить стан погашення заборгованості до Пенсійного Фонду.

На сьогодні така робота в посиленому режимі проводиться відносно юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, які мають заборгованість по сплаті платежів до пенсійної системи.    Працюючи в цьому напрямку, представники управління Пенсійного фонду України в Жовтневого районі м. Кривого Рогу Дніпропетровської області та Жовтневого відділу державної виконавчої служби Криворізького МУЮ, з метою перевірки майнового стану та опису майна, спільно проводять виїзди до боржників. Відповідно до затверджених планів – графіків було 57 спільних виїзних рейдів у 2015 році. Під час спільних виїздів боржникам також роз’яснено, що з метою уникнення правових наслідків від заходів примусового стягнення, необхідно сумлінно дотримуватися фінансової дисципліни при виконанні зобов’язань перед Пенсійним фондом.

Завдяки спільним діям управління Пенсійного фонду України в Жовтневого районі м. Кривого Рогу Дніпропетровської області та органів державної виконавчої служби Криворізького МУЮ за 12 місяців цього року в рахунок погашення боргу стягнуто до бюджету Пенсійного фонду України 717,00 тис. грн..

Однак у роботі залишаються проблемні питання, які потребують комплексного вирішення та постійної взаємодії задля наповнення пенсійного бюджету, адже на виконанні в органах ДВС області станом на 30.12.2015 залишається 399 виконавчих документів на суму 2195,302 тис.грн. щодо стягнення заборгованості на користь управління. Підвищення показників фактичного виконання виконавчих документів, повне та своєчасне вжиття заходів примусового характеру та забезпечення контролю за станом виконання виконавчих документів є предметом розгляду на оперативних нарадах управління та відділів ДВС. Протягом 2015 року відбулося 12 спільних нарад з державними виконавчими службами, на яких обговорювалися актуальні питання та проблеми, визначалися шляхи їх вирішення та визначалися напрямки подальшої співпраці щодо погашення заборгованості платників до Пенсійного фонду.

З метою контролю інформації про хід виконавчих проваджень поширена практика проведення ознайомлень з виконавчими провадженнями Всього у 2015 році спеціалістами управління проведено 205 ознайомлень з матеріалами виконавчих проваджень, в ході яких виявлено 15 порушень при здійсненні державними виконавцями своїх повноважень, по виявленим фактам подано скарги щодо оскарження дій державних виконавців.

 

Подальша тісна співпраця управління Пенсійного фонду України в Жовтневого районі м. Кривого Рогу Дніпропетровської області з відділами державної виконавчої служби в напрямку погашення заборгованості, з органами Державної фіскальної служби в напрямку попередження виникнення заборгованості та концентрація спільних зусиль  приведуть до більш ефективного та якісного виконання завдань по погашенню заборгованості до Фонду.

(06.01.2016)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Людина і право

Пріоритетом для будь-якої держави має бути дотримання прав і свобод людини. У 1991 році Україна, ставши незалежною державою, зробила перший крок на шляху до ствердження демократичності, верховенства права. Так, в Конституції України від 28 червня 1996р. № 254к/96-ВР окремий розділ присвячено правам і свободам людини і громадянина. Стаття 21 Конституції України від 28 червня 1996р. № 254к/96-ВР визначає, що всі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах. Права і свободи людини є невідчужуваними та непорушними. Відповідно до статті 22 Основного Закону держави права і свободи людини і громадянина, закріплені цією Конституцією, не є вичерпними. Конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані. Частина 3 статті 22 Конституції України від 28 червня 1996р. № 254к/96-ВР підкреслює, що за прийняття нових законів або при внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод.

Права будь-якої людини є універсальними (вони належать усім людям в будь-яких ситуаціях незалежно від соціального становища), вродженими (вони вже належать кожній людині лише за фактом народження) і невід'ємними (це означає неможливість позбавити індивіда цих прав чи неможливість його добровільної відмови від цих прав).

Разом з тим важливо усвідомлювати, що фундаментальність прав людини разом із тим не є абсолютною. В ліберальному дискурсі такі обмеження характеризуються висловом: "Ваші права закінчуються там, де починаються права інших людей".

В соціально-правовій практиці права можуть обмежуватися з метою захисту інших соціальних цінностей. Наприклад, заборона пропаганди расизму або закликів до бунту обмежують свободу слова; деякі заходи правоохоронних органів обмежують таємницю приватного життя, тощо. Важливо те, що таке втручання в сферу особистих прав не може бути свавільним й встановлюється вимогами закону. В демократичній державі умови, за яких права людини можуть бути обмежені, детально визначені в Конституції, зокрема права людини і громадянина в Україні можуть обмежувати з метою:

- врятування життя людей та майна;

- запобігання злочинові чи його припинення;

- забезпечення інтересів національної безпеки, територіальної цілісності, громадського порядку, економічного добробуту;

- забезпечення охорони здоров'я і моральності населення, захисту репутації або прав і свобод інших людей;

- запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно.

У жодному разі не можуть бути обмежені:

- право мати рівні з іншими конституційні права і свободи та право бути рівними перед законом;

- право громадянина України не бути позбавленим громадянства;

- право не бути вигнаним за межі України та право не бути виданим іншій державі;

- право на життя і право захищати своє життя і здоров'я,  життя  і здоров'я інших людей від протиправних посягань;

- право кожного на повагу до його гідності і право не бути підданим катуванню, жорстокому, нелюдському або такому, що принижує його гідність, поводженню чи покаранню: право не бути підданим без власної згоди медичним, науковим чи іншим дослідам;

- право на свободу та особисту недоторканність;

- право не бути заарештованим або триматися під вартою інакше як за вмотивованим рішенням суду і тільки на підставах і в порядку, встановлених законом, тощо.

Тобто фундаментальний характер прав людини означає, що будь-яке втручання державної влади у реалізацію ваших прав має бути чітко юридично закріпленим, відповідати положенням Конституції та бути обґрунтованим.

В цілому потрібно підкреслити, що з метою забезпечення дотримання в державі прав і свобод людини і громадянина, потрібно, щоб на всіх рівнях влади та кожним громадянином було високо усвідомлена важливість дотримання прав і свобод людини.

Беззаперечно, надзвичайно важливо, щоб нові проекти нормативно-правових актів, які вносяться до парламенту, а також зміни, які пропонуються внести до чинного законодавства, в жодному разі не звужували зміст та обсяг існуючих прав і свобод.

Потрібно брати краще з європейського права, при цьому не цуратися позитивних здобутків українських правників та напрацювань правової системи минулого. Нам є чому вчитися, але й нам є чому навчити.

В будь якому разі і багатонаціональне, полікультурне, регіоналізоване українське суспільство, і недосконала держава приречені на пошук компромісів та консенсусу: за словами Джона Рескіна, ми маємо шукати не те, що нас відділяє від інших людей, а те, що у нас з ними спільного, заради майбутнього нашої країни.

При цьому саме права людини мають стати (і тільки вони можуть бути) міцним фундаментом новітньої України – її справжньою, не видуманою національною ідеєю, – що об'єднає усіх громадян в український народ і соціум, в якому комфортно жити кожній людині, а громадяни пишатимуться своєю державою. 

(25.12.2015)

 

 

 

 

 

 

 

 

Надаємо відповіді на окремі питання, які висвітлювалися під час спілкування з пенсіонерами Жовтневого району.

1. Чи будуть застосовуватись обмеження щодо виплати пенсії для пенсіонерів, які будуть залучені до роботи у виборчих комісіях під час підготовки та проведення місцевих виборів у жовтні 2015 року? Адже, чинним законодавством визначено, що тимчасово з 1 квітня 2015 року по 31 грудня 2015 року у період роботи пенсіонерів, їм пенсія виплачується в розмірі 85 відсотків призначеного розміру.

Ні. Частиною 15 статті 28 Закону України “Про місцеві вибори” від 14.07.2015 № 595 передбачено, що оплата праці членів виборчої комісії, а також осіб, які залучаються до роботи у комісії, у тому числі в день голосування, дні встановлення підсумків голосування та результатів виборів, не може бути підставою для скасування, обмеження або зменшення їм та членам їхніх сімей, які проживають разом з ними, будь-яких видів соціальних виплат, пенсій, субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг.

Таким чином, відсутні підстави включати осіб, які беруть участь у проведенні місцевих виборів, до категорії працюючих пенсіонерів за періоди такої участі.

2. Робота у військовій частині та військова служба на посадах лікарів та середнього медичного персоналу зараховується до спец стажу у разі документального підтвердження роботи (служби) на цій посаді у закладі охорони здоров’я, передбаченому Переліком закладів охорони здоров’я Збройних Сил України, затвердженим наказом Міністерства оборони України від 18.12.2013 № 871.

3. Робота на посаді фармацевта аптечного складу не зараховується до спец стажу оскільки аптечні склади не передбачені Переліком посад та закладів, які дають право на пенсію за вислугу років, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 04.11.1993 р. №909.

4. Стаж роботи в районах Крайньої Півночі та місцевостях, прирівняних до них до 01.01.1991 р. зараховується до страхового стажу у пільговому обчисленні на підставі таких документів:

- трудової книжки, якщо в ній містяться відомості про право на пільги по обчисленню стажу;

- копії договору, укладеного на 3 роки, в тому числі і у разі, якщо не зазначено, що особа користувалася пільгами по обчисленню стажу;

- довідки, у якій зазначено, що особа працювала на підставі строкового трудового договору, укладеного не менше ніж на 3 роки;

- свідоцтва про бронювання житла у зв’язку з роботою на Крайній Півночі на підставі строкового договору;

інших документів, які підтверджують роботу в зазначених місцевостях, на підставі строкового договору, укладеного на 3 роки.

5. Незалежно від укладення строкових договорів стаж роботи в районах Крайньої Півночі та місцевостях, прирівняних до них, зараховується до страхового стажу у пільговому обчисленні якщо особа була прийнята на роботу на підприємства, розташовані у вказаних місцевостях:

Печорського вугільного басейну;

Ухтинський комбінат;

Дальбуд НКВС СРСР.

(12.11.2015)

 

 

 

 

Консультації з питань пенсійного забезпечення.

З якого часу поновлюють виплату пенсії після звільнення з роботи або змінюють порядок її виплати після звільнення з посади?

Виплату пенсії в повному обсязі поновлюють з наступного дня після звільнення з роботи. Порядок виплати змінюється з дня що настає за днем звільнення з посади.

Чи можливо віднести пенсіонерів до категорії таких що не працюють, на підставі даних системи персоніфікованого обліку?

-Чи можливо вважати особу такою, що не працює у період, коли сплата страхових внесків відсутня?

-Чи вважають станом на 01.04.2015 цю особу такою, що не працює, за відсутності інформації про сплату страхових внесків за 2014 рік?

Вирішення питання щодо віднесення особи до таких, що не працюють залежить від даних, наявних у трудовій книжці, даних системи персоніфікованого обліку внесків та в Державному реєстрі загальнообов`язкового державного соціального страхування.

Пенсіонер працює на умовах цивільно-правового договору. Чи виплачуватимуть пенсію в період отримання доходу за виконану роботу?

Якщо пенсіонер працює не на умовах трудового договору або виконує роботи на підприємствах, в установах, організаціях або у фізичних осіб за договорами цивільно-правового характеру, пенсію виплачують у розмірі 85%, але не менше чк 1423,50 грн.

У пункті 1 статті 11 Закону України «Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування» зазначено, що такі особи належать до працівників, за яких сплачують відповідні внески.

Згідно з пунктом 2.21 Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування», затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 25.11.2005р. № 22-1, документами які підтверджують, що особа не працює (не здійснює діяльність, пов`язану з отриманням доходу, що є базою нарахуванням єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування), є: трудова книжка, індивідуальні відомості про застраховану особу, які надає відділ персоніфікованого обліку, та відомості про відсутність інформації щодо державної реєстрації фізичної особи – підприємця за наявними в органі, що призначає пенсію, даними. 

Відповідно до пункту 2 частини другої статті 16 Закону України «Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування», особа надає на вимогу органу, що призначає пенсію, документи, що засвідчують відповідні відомості (зокрема й копію трудової книжки із записом про працевлаштування та/або копію цивільно-правового договору).      

(15.09.2015)    

 

 

 

 

 

Пенсійне забезпечення осіб, які брали участь в АТО та членів їх сімей.

Умови призначення пенсій колишнім військовослужбовцям, співробітникам силових відомств та членам їх сімей визначаються Законом України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб».

Згідно зі статтею 2 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» одним з видів військової служби є військова служба за призовом під час мобілізації, на особливий період. Особи, які призвані під час мобілізації, на особливий період набувають статусу військовослужбовця.

У разі, якщо учасники АТО отримують пенсію відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» то відповідно до статті 2 зазначеного Закону у разі їх призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період або прийняття на військову службу за контрактом на строк до закінчення особливого періоду або до оголошення рішення про демобілізацію до Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, органів та підрозділів цивільного захисту, виплата пенсії на час такої служби не припиняється.

Після звільнення із служби цих осіб виплата їм пенсій здійснюється з урахуванням додаткової вислуги років від часу повторного прийняття їх на службу до дня демобілізації або звільнення.

Враховуючи зазначене, пенсіонери з числа призваних (прийнятих) на службу у зв’язку з мобілізацією на особливий період військовослужбовців, мають право на перегляд розмірів пенсій з урахуванням додаткової вислуги років.

Для перегляду розмірів пенсій, відповідно до пункту 1 Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», затвердженим постановою правління Пенсійного фонду України від 30.01.2007 № 3-1, уповноважені структурні підрозділи, подають органам Пенсійного фонду України:

- грошовий атестат;

- довідку про додаткові види грошового забезпечення ;

- розрахунок вислуги років.

При цьому обчислення пенсії здійснюється з урахуванням норм законодавства, яке діє на момент звернення за переглядом розміру пенсії.

У разі якщо новий розмір пенсії буде нижчим за розмір, який особа отримувала до повторного прийняття її на службу, пенсія виплачується в розмірі, який вона отримувала до мобілізації.

Також слід брати до уваги, що у період з 01.04.2014 і до звільнення з військової служби військовослужбовцям, які призвані під час мобілізації, не виплачуються надбавки та доплати, на виплату яких мають право непрацюючі пенсіонери (надбавка на непрацездатних членів сім‘ї та індексація пенсії).

Для призначення підвищення до пенсії, як учаснику бойових дій у розмірі 237,25 грн (949,00 х 25%), необхідно надати копію посвідчення «Учасник бойових дій», яке видається Дніпропетровським обласним військовим комісаріатом та довідку про участь в антитерористичній операції.

З метою поліпшення соціального захисту та забезпечення підвищення пенсій членам сім'ї загиблих військовослужбовців з 01.01.2015 внесено зміни до пункту «а» статті 36 Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», якими передбачено, що членам сімей військовослужбовців пенсії обчислюються в розмірі 70 процентів грошового забезпечення загиблого (померлого) годувальника на одного непрацездатного члена сім’ї.

Якщо на утриманні загиблого (померлого) годувальника перебували двоє і більше членів сім’ї, пенсія призначається у розмірі 90 процентів грошового забезпечення загиблого (померлого) годувальника, що розподіляється між ними рівними частками, але не менше ніж 40 процентів на кожного непрацездатного члена сім’ї.

Також з 01.01.2015 внесено зміни в статтю 37 Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», якими передбачено, що пенсії в разі втрати годувальника, які призначаються членам сімей військовослужбовців, не можуть бути нижчими двох прожиткових мінімумів для осіб, що втратили працездатність.

Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2015 рік» прожитковий мінімум для непрацездатних осіб з 01.01.2015 становить 949,00 грн. Основний розмір пенсії в разі втрати годувальника складає 1898,00 грн.

Право на пенсію в разі втрати годувальника мають:

непрацездатні члени сімей загиблих, померлих, або таких що пропали безвісти військовослужбовців, якщо годувальник помер у період проходження військової служби або не пізніше трьох місяців з дня звільнення з військової служби, чи пізніше цього строку, але внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних у період проходження військової служби;

Непрацездатними членами сім'ї вважаються: 

а) діти, брати, сестри та онуки, які не досягли 18 років або старші цього віку, якщо вони стали інвалідами до досягнення 18 років. б) батьки та дружини (якщо вони не взяли повторний шлюб) військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за цим Законом, які загинули, померли чи пропали безвісти в період проходження служби або померли після звільнення зі служби, але внаслідок поранення, контузії, каліцтва, одержаних при виконанні обов'язків військової служби (службових обов'язків), мають право на пенсію не раніш як за 5 років до досягнення пенсійного віку, встановленого статтею 26 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", або якщо вони є інвалідами.

При цьому необхідно враховувати поетапне підвищення пенсійного віку жінкам. При визначені права дружин та матерів годувальників на пенсію та віку, в якому вони мають право на таку пенсію слід користуватись табличкою по зниження пенсійного віку на 5 років для “чорнобильців”.

в) дружина, якщо вона зайнята доглядом за дітьми загиблого годувальника, які не досягли 8-річного віку, незалежно від факту роботи. 

Відповідно до пункту 1 Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», затвердженим постановою правління Пенсійного фонду України від 30.01.2007 № 3-1 та зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15.02.2007 за № 135/13402, заяви на первинне призначення пенсії по інвалідності та в разі втрати годувальника подаються через уповноважені структурні підрозділи відомства, в якому військовослужбовець проходив службу.

 (28.08.2015)

 

 

 

 

Навіщо потрібна трудова книжка?

Про страховий стаж

Стаж, як відомо, має велике значення під час обчислення пенсії. Адже щоб визначити розмір пенсії, необхідно визначити коефіцієнт страхового стажу й заробітну плату. Це саме ті чинники, від яких прямо пропорційно залежить розмір трудової пенсії. Чим вони більші, тим, звісно, вищу пенсію отримуватиме пенсіонер.

З 1 січня 2004 року для зарахування в стаж людини певного місяця роботи потрібно, щоб за цей місяць із заробітку було сплачено страхові внески в сумі, не меншій за мінімальний страховий внесок. Мінімальний страховий внесок – це внесок, обчислений із мінімальної заробітної плати. Тобто якщо людина пропрацювала місяць і за цей місяць отримала заробітну плату, меншу за мінімальну, то в страховий стаж їй зараховують не місяць, а менший період (пропорційно, залежно від отриманого заробітку). Інформація про страховий стаж застрахованих осіб, починаючи з 1 січня 2004 року, міститься в Державному реєстрі застрахованих осіб.

Стаж роботи до 1 січня 2004 року зараховують на умовах раніше чинного законодавства. І основний документ тут – трудова книжка. Слід зазначити, що кожна особа, яка готується оформляти пенсію, насамперед має почати цю підготовку з уважного вивчення записів своєї трудової книжки: чи відповідають вони всім вимогам.

Як на практиці мають оформляти й вести трудову книжку?

Усі питання ведення трудових книжок, регулюють постанова КМУ «Про трудові книжки працівників» №301 від 27.04.1993р. та Інструкція про порядок ведення трудових книжок працівників, затверджена наказом міністерств праці, юстиції та соціального захисту населення №58 від 29.07.1993р. Інструкція зберегла правила ведення трудових книжок часів СРСР. Новою нормою є ведення трудових книжок у разі укладання трудового договору з роботодавцем – фізичною особою.

Наприклад, кожному працівникові треба знати, що трудові книжки мають вести на всіх працівників, які уклали трудовий договір. Приймати на роботу без трудової книжки неправомірно. Роботодавець повинен вести трудову книжку кожного працівника, який працював більш як п`ять днів. Право на окремі виплати чи доплати (надбавки) на перерахунок пов`язано з фактом звільнення з роботи, а дата звільнення визначається по трудовій книжці.

Трудові книжки ведуть також і на позаштатних працівників за умови, що вони підлягають загальнообов`язковому державному соціальному страхуванню. На осіб, які працюють за сумісництвом, трудові книжки заповнюють тільки за місцем основної роботи. Однак, як зауважено вище, Інструкція про порядок ведення трудової книжки, якщо так хоче працівник, надає право робити запис і про роботу за сумісництвом.

Під час оформлення трудової книжки має бути дотримано певних вимог. А саме: записи про звільнення й переведення повинні відповідати формулюванням чинного законодавства й мати посилання на відповідну статтю КЗпП.

Крім того, записи про назву роботи, професії чи посади для робітників та службовців роблять відповідно до назв професій і посад, зазначених у Класифікаторі професій.

Що робити, якщо запис у трудовій книжці не відповідає вимогам законодавства?

Якщо виявлено неправильний або неточний запис у трудовій книжці, потрібно зробити виправлення. Робить його підприємство, яке припустилося помилки. Або в разі ліквідації – правонаступник, а за його відсутності – вища організація. До того ж закреслювати раніше внесені неточні дані неправомірно, а треба зробити позначку: «запис №… уважати недійсним». Потім роблять правильний запис відповідно до оригіналу наказу або розпорядження.

Однією з найчастіших помилок під час ведення трудових книжок є некоректно зроблений запис про зміни на титульній сторінці. У цьому разі треба подавати документи, які були підставою для внесення змін. У разі їх відсутності або неможливості прочитати первинний запис у трудовій книжці (заклеєно, виведено, замазано) належність трудової книжки тій чи іншій особі визначають у судовому порядку. 

Інакше кажучи, якщо немає документів про наявний стаж роботи й неможливо їх одержати у зв`язку з воєнними діями, стихійним лихом, аваріями, катастрофами або іншими надзвичайними ситуаціями (а також унаслідок ліквідації підприємства, установи чи організації), то стаж роботи, який дає право на пенсію, визначають на підставі показань не менш як двох свідків, котрі б знали заявника по спільній з ним роботі на одному підприємстві, в установі, організації (або колгоспі) чи в одній системі. У визначених випадках необхідно, щоб свідки мали документи про свою роботу за час, щодо якого вони підтверджують роботу заявника. 

 (30.04.2015)

 

 

 

 

Зміни в пенсійному законодавстві

Верховною Радою України 02.03.2015 прийнято Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо пенсійного забезпечення.  Ці зміни регулюють питання пенсійного забезпечення, і є черговим кроком до запровадження єдиних принципів пенсійного забезпечення для всіх категорій громадян. Умовно їх можна поділити на 3 блоки.

1. Перший блок  стосується виплати пенсій пенсіонерам, які працюють на «спеціальних» посадах (державні службовці, прокурори, судді, народні депутати, деякі інші категорії працівників).

Внесені до 14 законів зміни, передбачають, що у період роботи на зазначених посадах призначені пенсії не виплачуються до звільнення з роботи. При цьому пенсіонер має право вибору: продовжувати працювати на «спецпосаді» та отримувати заробітну плату, чи звільнитися з посади і отримувати пенсію.

У період роботи зазначених осіб на інших посадах/роботах, пенсії виплачуються в розмірі 85% призначеного розміру, але не менше 150% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (1423,50грн.).

Пенсіонери – науковці, які працюють на «спецпосадах», зможуть одержувати 85% належної їм  пенсії, обчисленої за загальними правилами.

Зазначена норма не поширюється на працюючих пенсіонерів з числа інвалідів І та ІІ груп, інвалідів війни ІІІ групи, учасників бойових дій, членів сімей військовослужбовців, учасників АТО. Всім їм на будь-якій роботі пенсія виплачується в повному обсязі  незалежно від розміру.

Ці зміни набувають чинності з 1 квітня 2015 року.  В Жовтневому районі м.Кривого Рогу зазначені нововведення стосуватимуться 90 осіб, які працюють на «спецпосадах». 

2. Другий блок змін стосується порядку виплати пенсій іншим категоріям працюючих пенсіонерів. Для них передбачено, що у період роботи виплачується 85% призначеного розміру пенсії. Але ця норма стосується лише тих пенсіонерів, у яких розмір пенсії перевищує 1,5 розміру прожиткового мінімуму встановленого для осіб, які втратили працездатність, – 1423,50 грн.  Пенсії, що призначені в розмірі менше 1423,50 грн., працюючим пенсіонерам виплачуються у повному обсязі. Крім того, у працюючих пенсіонерів, в яких розмір пенсії більше 1423,50 грн. і яким пенсія буде виплачуватися на рівні 85%, розмір пенсії до виплати становитиме не менше 1423,50 грн.

Зазначена норма діятиме в період з 1 квітня 2015 року по  1 січня 2016 року. В Жовтневому районі м.Кривого Рогу вона стосуватиметься близько 4,5 тис. пенсіонерів, або 11% від загальної чисельності пенсіонерів району.  Зараз на обліку в Жовтневому районі перебувають всього 9 697 працюючих пенсіонерів, або 23,6% загальної чисельності пенсіонерів. Середній розмір пенсії працюючих пенсіонерів по району становить 1977,68 грн.

Звертаємо увагу, що працюючим пенсіонерам з числа інвалідів І та ІІ груп, інвалідів війни ІІІ групи, учасників бойових дій, членів сімей військовослужбовців та пенсіонерів, пенсії яким призначені відповідно до  Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», пенсія виплачується в повному обсязі  незалежно від розміру.

У  всіх випадках після звільнення з роботи, виплата пенсії поновлюється в повному обсязі.

3. Третій блок стосується зміни умов призначення пенсій на пільгових умовах та за вислугу років.

По-перше: з 01.04.2015 поетапно змінюється вік, необхідний для призначення пенсій на пільгових умовах.

Щодо Списку №1:

- збільшено до 50 років вік виходу на пенсію жінкам. При цьому, для жінок 1975 року народження і старших цей процес відбуватиметься поступово протягом 10 років – кожного року на 6 місяців,

- збільшено на 5 років загальний страховий стаж необхідний для призначення вище зазначеного виду пенсій: для чоловіків – з 20 до 25 років, для жінок – з 15 до 20 років (поетапно до 1 квітня 2024 року – кожного року на 6 місяців)

Щодо Списку № 2:

- збільшено до 55 років вік виходу на пенсію жінкам. Для жінок
1970 року народження і старших зміна віку проводиться поступово протягом 10 років – кожного року на 6 місяців,

- збільшено на 5 років загальний страховий стаж необхідний для призначення вище зазначеного виду пенсій: для чоловіків – з 25 до 30 років, для жінок – з 20 до 25 років (поетапно до 1 квітня 2024 року – кожного року на 6 місяців).

По-друге: змінюється спеціальний стаж для призначення пенсії за вислугу років (працівники освіти, охорони здоров'я та соцзабезпечення):

- збільшено необхідний спеціальний стаж за вислугу років з 25 до 30 років (поступово протягом 10 років до 31 березня
 2024 року). 

Таким чином, вище зазначені зміни пенсійного законодавства торкнуться обмеженого кола осіб. Решта пенсіонерів отримуватимуть свої  пенсії, як і раніше, у повному обсязі за встановленим графіком.

 (23.03.2015)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1  2  3  4  5 6 7 8 9 10 11 12 13 15  16 17 18 19

у гору