Законодавча база

Перелік законів та  нормативно – правових  актів у сфері запобігання і протидії корупції

1.Закон України від 14.10.2014 № 1700-VІІ "Про запобігання корупції".

2. Закон України від 07.04.2011 № 3207-VІ " Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення".

3. Закон України від 17.05.2012 № 4722- VІ "Про правила етичної поведінки". 

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 25.03.2015 № 171 "Про затвердження порядку проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, і внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України".

5. Указ Президента України від 25.01.2012 № 33/2012 "Про порядок організації проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування".

6. Постанова Кабінету Міністрів України від 12.10.2011 № 1072 "Про затвердження Порядку інформування Національного агентства України з питань державної служби про осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, які звільнені у зв’язку з притягненням до відповідальності за корупційні правопорушення".

7. Постанова Кабінету Міністрів України від 16.11.2011 № 1195 "Про затвердження Порядку передачі дарунків, одержаних як подарунки державі, Автономній Республіці Крим, територіальній громаді, державним або комунальним установам чи організаціям".

8. Постанова Кабінету Міністрів України від 11.01.2012 № 16 "Про затвердження Порядку зберігання документів і використання відомостей, зазначених у Декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, та відомостей щодо відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента".

9. Постанова Кабінету Міністрів України від 08.02.2012 № 64 "Про виготовлення бланків Декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру". 

10. Наказ Мінюсту від 23.03.2012 № 448/5 "Про затвердження Порядку проведення спеціальної перевірки  наявності осіб. які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, корпоративних прав".

11. Постанова Кабінету Міністрів України від 04.09.2013 № 706 "Питання запобігання та виявлення корупції"

12. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 06.07.2011 № 642-р "Про підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань запобігання і протидії проявам корупції на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування".

13. Наказ Головного управління державної служби України від 04.08.2010 № 214 "Про затвердження Загальних правил поведінки державного службовця".

14. Наказ Мінюсту від 11.01.2012 № 39/5 "Про затвердження Положення про Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні правопорушення".

15. Наказ МОЗ від 02.03.2012 № 147 "Про затвердження порядку проведення медичних оглядів та спеціальної перевірки осіб, які претендують на посади, пов’язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування".

 

у гору