Система управління якістю

Система управління якістю

 

Головою Покровської районної в місті ради затверджено:

- розпорядження голови Покровської районної в місті ради від 15.02.2017 № 29-р «Про забезпечення функціонування системи управління якістю в органах місцевого самоврядування району»;

- розпорядження голови Покровської районної в місті ради від 15.02.2017 № 30-р «Про забезпечення функціонування системи управління інформаційною безпекою в органах місцевого самоврядування району»

 

 ПОЛІТИКА У СФЕРІ ЯКОСТІ

виконкому районної в місті ради на 2017 рік

(затверджено розпорядженням голови районної в місті ради від 27.01.2017 № 16-р)  

Місія виконавчого комітету:

 • сприяння сталому економічному розвитку та соціальній справедливості на рівні району через постійне, своєчасне та якісне задоволення потреб суспільства, створення умов для його подальшого розвитку, забезпечення постійного контролю та захисту його інтересів;
 • постійне поліпшення системи управління якістю виконавчого комітету районної в місті ради.

 

Пріоритети діяльності:

 • виконання вимог усіх застосованих законодавчих та нормативно-правових документів;
 • орієнтація на замовника послуг;
 • підвищення якості послуг, що надаються;
 • задоволення поточних і (якщо можливо) майбутніх потреб та очікувань громадян;
 • підвищення ефективності діяльності виконкому районної в місті ради  та використання бюджетних коштів;
 • підвищення прозорості та доступності інформації щодо результатів діяльності виконкому районної в місті ради;
 • підвищення кваліфікаційного рівня посадових осіб;
 • постійне підтримання позитивного іміджу виконкому районної в місті ради;
 • збільшення керованості виконкому районної в місті ради, його гнучкості, здатності до спрямування на розв’язання завдань;
 • запобігання проявам корупції, відкритість і прозорість у діяльності посадових осіб;
 • інформування громадськості та комунікативні заходи.

 

При реалізації своїх пріоритетів дотримуватися таких принципів діяльності:

 • народовладдя;
 • законність і верховенство права;
 • гласність;
 • поєднання місцевих і державних інтересів;
 • орієнтація на потреби мешканців району;
 • використання провідного досвіду у сфері державного управління;
 • відкритість та прозорість діяльності;
 • лідерство;
 • залучення кваліфікованого персоналу;
 • порядність, патріотизм і професіоналізм;
 • використання процесного та системного підходу до надання послуг;
 • прийняття всіх рішень на підставі достовірних та перевірених фактів;
 • налагодження взаємовигідних стосунків із суспільством.

 

Реалізація пріоритетів досягається через:

 • постійне поліпшення системи управління якістю;
 • вивчення рівня задоволення громадян наданими послугами;
 • поліпшення системи зворотного зв’язку з громадянами та визначення й розуміння їх потреб;
 • організаційне забезпечення надання послуг та розподіл відповідальності;
 • поліпшення системи планування та аналізу діяльності;
 • постійне навчання працівників виконкому районної в місті ради;
 • залучення всіх працівників виконкому районної в місті ради до процесу створення й надання якісних адміністративних послуг, підвищення кваліфікаційного рівня та мотивування до активної участі в реалізації визначених цілей;
 • підтримання відповідної системи управління документацією;
 • підтримання відповідної системи управління протоколами;
 • поліпшення процесів системи управління якістю згідно з вимогами ДСТУ ISO 9001:2009;
 • виконання встановлених процедур з дотриманням вимог законодавчої та нормативної документації;
 • забезпечення всіх процесів необхідною інфраструктурою, відповідним виробничим середовищем та підтримання їх у стані, що сприятиме виконанню діяльності;
 • проведення перевірок діяльності;
 • проведення аналізування діяльності та розроблення заходів щодо ефективності функціонування системи управління якістю;
 • інформування громадськості щодо пріоритетів та цілей діяльності виконкому районної в місті ради.

 

Політика якості узгоджена з цілями та напрямами діяльності виконкому районної в місті ради та є невід’ємною частиною функціонування органу місцевого самоврядування.

(06.02.2017)

у гору